Comunicació cultural

En qualsevol projecte cultural, la comunicació n’és una part essencial. En el moment actual, esdevé imprescindible tenir una estrategia de comunicació que ens permeti arribar als nostres públics. La cultura és una força motriu en la societat acual, és un factor d’identitat, de confiança i de cohesió social per als individus.

Els serveis que oferim van des de la realització de l’estratègia de comunicació, la gestió de les xarxes socials, creació de continguts, redacció de comunicats de premsa relació amb els mitjans de comunicació, coordinació d’entrevistes…

Estam vivint un canvi social i cultural que implica la democratització, participació, interacció, col.laboració, accessibilitat, proximitat en tots els àmbits, també en la comunicació.
Les xarxes socials han obert una finestra directa per parlar i escoltar al públic. Els mitjans de comunicació tradicionals juguen un paper important, però ja no són imprescindibles per aconseguir un gran ressó mediàtic.
A l’estretègia de comunicació planificarem una sèrie d’objectius que volem assolir, així l’estratègia consisteix en un anàlisi previ, redacció objectius, planifiació de serveis i recursos, establir prioritats i evaluar els resultats)

Els serveis que oferim van des de la realització de l’estratègia de comunicació, la gestió de les xarxes socials, creació de continguts, redacció de comunicats de premsa relació amb els mitjans de comunicació, coordinació d’entrevistes…