Bilibú, editorial és un projecte editorial independent que neix a Mallorca.

Volem vincular i aproximar als diferents agents responsables de la cadena productiva del llibre.

És hora de compartir els tradicionals privilegis de l’editor, que ha d’adquirir noves competències, amb la resta d’agents que participen en la lectura: des del lector, al llibreter, el distribuidor, l’impressor i el dissenyador. L’actual crisi que viu el sector només es superarà de manera col·lectiva, reforçant la cadena de valors afegits que dóna com a resultat el llibre.

El nom de Bilibú és un homenatge a l’escriptor mallorquí Cristóbal Serra. Els Bilibús són uns dels personatges de Viaje a Cotiledonia.

El nom de Bilibú és un homenatge a l’escriptor Cristóbal Serra.

Les editorials així com les entenem ara tenen díficil sobreviure en un món cada vegada més tecnològic i enmig d’una crisi econòmica que està canviant les regles del joc; avui dia qualsevol pot convertir-se en editor, per tant és vital construir un criteri crític. El concepte expandit de l’editorial, vol rompre l’esquema tradicional i piramidal editor – escriptor – llibreter – lector per crear una xarxa on hi participi i hi col·laborin tots els agents.

 Entenem que el llibre no és el resultat del procés editorial, sinó un principi.

A més, entenem que el llibre no és el resultat del procés editorial, sinó un principi que permeti desenvolupar-ho amb activitats, intervencions i iniciatives paral·les que ajudin a donar-li una altra lectura.